Als regionaal winkelcentrum vinden wij het belangrijk om deel te nemen aan lokale activiteiten en initiatieven.
Mocht je een aanvraag willen indienen voor een lokale sponsoring, dan kun je dit doen via de mail: info@winkelcentrummolenhoek.nl
Hieronder de spelregels waar een sponsoraanvraag aan moet voldoen.

Spelregels:
-De aanvragen worden 1 maal per jaar beoordeeld in onze leden vergadering, u dient deze dus voor 1 februari in te dienen.
(als voorbeeld: u heeft 1 november 2019 een activiteit, dan dient de sponsor aanvraag voor 1 februari 2019 binnen te zijn)
-Een eventuele sponsoring is altijd eenmalig en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
-De sponsoring dient te allen tijde een maatschappelijk karakter te hebben.
-Sponsoring welke een groot landelijk karakter hebben vallen buiten beschouwing.
-Elke aanvraag wordt zorgvuldig behandeld. Het betekent niet automatisch dat elke aanvraag wordt gehonoreerd.

Als tegenprestatie vragen wij om naamsvermelding van winkelcentrum Molenhoek alsmede een naamsvermelding van de aangesloten leden. Deze vermelding dient kenbaar gemaakt te worden bij de aankondiging, op de website, tijdens de uitvoering van het evenement c.q. de activiteit.

Wat dient u te vermelden in uw aanvraag:

Persoonlijke gegevens:
Aanhef:
Voornaam:
Achternaam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Email-adres:
Telefoonnummer:

Gegevens over sponsoractiviteit:
Naam van de activiteit / het evenement:
Wanneer vind de activiteit / het evenement plaats:
Wat voor sponsoring wens je:
Aantal verwachte bezoekers / deelnemers:
Toelichting: